Kurzy pro děti a teenagery 

Kurzy využívají materiály speciálně navržené pro výuku dětí či teenagerů., pak materály určeny pro tyto účely. Lekce jsou určeny studentům různých úrovní.

Kurzy jsou otevřené (studenti se mohou přidat kdykoliv, minimalní délka studia je 1 měsíc)

Fun with English (Angličtina hrou)

1. - 2. třída, úplný začátečník - základní/A0 - A2; pořádáme lekce i pro bilingvní děti
Fun with English jsou  zábavné lekce angličtiny pro nejmladší děti, které jsou vedeny kvalifikovanými a zkušenými rodilými mluvčími. Děti si zde hravou formou rozšíří slovní zásobu, naučí se porozumět pokynům rodilého mluvčího a komunikaci s ním. Fun with English je plná her, písniček a mini projektů.

5 - 10 studetnů
1 lekce = 60 min., 1x týdně

Poznámka: Lekce Fun with English mohou být dle zájmu rodičů rovněž vedeny českými lektory.

Active Thinkers (Přemýšlejte v angličtině)

3. - 5. třída, základní - středně pokročilý/A1 - B1

Lekce jsou vedeny kvalifikovaným a zkušeným rodilým mluvčím a jsou zaměřeny na výuku základních myšlenkových procesů s využitím kreativních činností, do kterých se během hodin děti aktivně zapojí. Děti se naučí logické posloupnosti, srovnávat věci a situace, řešit problémy, rozvinou své rozhodovací schopnosti atd.

5 - 10 studentů
1 lekce = 60 min., 1x týdně

 

Conversation English (Konverzace v angličtině)

6. - 9. třída, základní - středně pokročilý/A1 - B1

Konverzace v angličtině je vedena kvalifikovaným a zkušeným rodilým mluvčím. Hodiny jsou zaměřeny na rozšiřování slovní zásoby a schopnostech dorozumět se. Během výuky budou děti probírat témata týkající se každodenního života a získají potřebnou sebedůvěru pro konverzaci s rodilými mluvčími.

5 - 10 studetnů
1 lekce = 60 min., 1x týdně

   
Konverzace pro teenagery (Mírně pokročilí)
Den pondělí
Čas 15:00-16:00
Délka kurzu 6/10/2014 – 16/02/2015
Počet lekcí 19
Počet studentů 4-8
Cena Celý kurz 3160 Kč
1 lekce 250 Kč
Příprava na maturitu 1
Den pondělí a středa
Čas 16:00-17:30
Délka kurzu 6/10/2014 – 16/02/2015
Počet lekcí 37
Počet studentů 4-8
Cena Celý kurz 7700 Kč
1 lekce 300 Kč

Nezávazně přihlásit


Projects in English (Projekty v angličtině)

4. třída a výše, středně pokročilý - velmi pokročilý/B2 - C1; pořádáme lekce i pro bilingvní děti

Tvorba projektů v angličtině je pro Vaše děti jedinečnou příležitostí k prozkoumání mnoha předmětů neotřelou, zábavnou a zároveň poučnou formou. Projekty v angličtině budou probíhat pod vedením kvalifikovaného a zkušeného rodilého mluvčího. Tento kurz má 6 modulů. V každém z modulu, který bude trvat 3 týdny, si budou žáci osvojovat znalosti z určité oblasti a tvořit zajímavé projekty.

5 - 10 studentů
1 lekce = 90 min., 1x týdně

 

Příprava na přijímací zkoušky z angličtiny

5., 7. a 9. třída

Připravíme Vaše děti na přijímácí zkoušky z angličtiny na víceletá i čtyřletá gymnázia. Během programu se budou děti věnovat gramatickým jevům anglického jazyka, poslechu, psaní, dovednostem čtení a vyhledávání informací v textu, ale také mluvenému projevu. Dle přání mohou být lekce vyučovány rodilým mluvčím i českým lektorem.

5 - 10 studenů
1 lekce = 60 min., 1x týdně

Lingua Connect English Extension Program: