Přístup a postoj Lingua Connect k výuce

Pedagogika

Lingua Connect využívá svých bohatých zkušeností a expertíz na poli lingvistiky, školení učitelů a výuky anglického jazyka s cílem vyvinout a doručit vysokou kvalitu nabízených programů. Náš přístup je zaměřen na výsledky, které jsou stanoveny na základě klientových potřeb, jeho očekávání a cílů.

Umístění

Poskytujeme celistvou diagnostiku 4 hlavních jazykových oblastí – poslech, mluvení, čtení a psaní. Tato diagnostika jazykové úrovně nám umožňuje přesné umístění klienta do vhodného kurzu.

Analýza potřeb

Po umístění klienta do vhodného jazykového programu přicházíme s podrobnou analýzou potřeb, jež nám pomůže ušít kurz klientovi přímo na míru.

Kurikulum

Lingua Connect využívá materiály a zdroje určené pro danou jazykovou úroveň, ale také zdroje autentické, jako jsou magazíny, novinové články a jiná média vytvořená pro rodilé mluvčí. Učební materiály jsou záměrně sestaveny lehce nad úroveň studentových kompetencí. Proto můžeme svým klientům zaručit podnětné, ale dosažitelné výukové cíle, se zajímavým a velmi motivujícím obsahem pro všechny studenty.

Zprávy o dosažených pokrocích

Vzhledem k tomu, že máme zájem na tom, abychom pozitivně přispěli ke studijním strategiím klienta, poskytujeme všem klientům pravidelnou zpětnou vazbu v podobě reportů a hodnocení, které Vám umožní snadné monitorování naplňování Vašich cílů a dosažených pokroků. Neznamená to však, že byste často museli psát testy. Poskytneme Vám individuální konzultace.

Plán úspěchu

Rádi pro Vás vytvoříme konkrétní plán či strategii výuky anglického jazyka, která povede k dosažení kýženého výsledku.